Privacy statement

Inleiding

Autoschade Hogenboom, verder te noemen als AH, zal alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien u die gegevens aan haar verstrekt teneinde van haar diensten gebruik te maken, en/of dat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AH verstrekt. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

AH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Kopie ID-bewijs, gemaakt met kader, dus zonder BSN nummer
  • Kenteken  en verzekeringsgegevens van uw auto

Waarom AH gegevens nodig heeft

AH verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AH uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit afhandeling schade aan voertuigen.

 

Hoe lang AH gegevens bewaart

AH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

 

Delen met anderen

AH verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van  AH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AH  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mary@mary-kerkvliet-administratie.com. AH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

AH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AH maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AH verzamelde persoonsgegevens, neem dan telefonisch contact op of via onze website.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Autoschade Hogenboom is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61612987

Telefoon: 071-3312003

Via Website: www.autoschade-hogenboom.nl

April, 2023

Autoschade Hogenboom in Woerden is een modern ingericht bedrijf met gediplomeerde werknemers.

Wij zijn in staat om met de modernste gereedschappen een auto, camper of caravan met schade zo origineel mogelijk en aan fabriekswaarden te herstellen.

Contact
Vestiging Woerden
Leidekkersweg 42-44
3449 JJ Woerden
0348 - 688 550
info@autoschade-hogenboom.nl